VECTAN
 

 

Bezdýmné prachy VECTAN jsou vyráběny společností francouzskou společností Nobel Sport, která patří do rodiny firem nadnárodní společnosti S.N.P.E. (Societé National de Poudres et Explosifs). Prachy VECTAN jsou rozšířené a velmi populární jak v Evropě (Francie, SRN, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, atd.), tak i v USA, kde patří mezi nejprodávanější značku na trhu (spolu s prachy IMR, Hodgdon a Winchester).

Výrobce Nobel Sport nabízí zájemcům o ruční laboraci munice širokou škálu bezdýmných prachů, které pokrývají všechny běžné ráže a většinu netradičních ráží. Všechny prachy VECTAN jsou značeny číslicemi, nebo kombinací číslice a písmena. Toto značení určuje druh prachu a jeho chemické, fyzikální a vzhledové vlastnosti. Některé druhy prachů VECTAN nesou ještě navíc barevné značení, které pomáhá Vaší vizuální orientaci. Každý typ z rodiny prachů VECTAN je značen z hlediska vzhledu jeho zrn (Ba pro prachy tvořené válečky, A pro prachy tvořené destičkami, Sp pro prachy tvořené kuličkami a Tubal pro prachy tvořené perforovanými trubičkami).

S vyjímkou prachů třídy Sp, jsou všechny bezdýmné prachy VECTAN jednosložkové (nitrocelulózové). Bezdýmné prachy VECTAN pro přebíjení pistolové a revolverové munice jsou většinou jemnozrnné a mají vysoké hodnoty hoření. Pro ruční laboraci pistolové a revolverové byly speciálně vyvinuty VECTAN Ba10 a VECTAN Ba9, ačkoli se pro tuto činnost hodí prakticky všechny prachy VECTAN, které jsou určeny pro ruční laboraci brokové munice (VECTAN A, VECTAN Sp3).

Pro laboraci kulové munice byly po druhé světové válce vyvinuty bezdýmné prachy typů VECTAN TUBAL (Tu 2000, Tu 3000, Tu 5000, Tu 7000 a Tu 8000). V roce 1991 prošly prachy třídy Tubal modernizací, která zajistila zvýšení jejich užitných vlastností a jejich adaptability k novým technikám a požadavkům ruční laborace.

Dovolte, abychom Vám nyní představili jednotlivé prachy VECTAN trochu blíže. Jednotlivé typy řadíme dle jejich rychlosti hoření. 

Prachy VECTAN pro krátké zbraně a brokovnice

 

Do této skupiny patří tzv. rychle hořící prachy, jednak válečkové jako je Ba 9 a 10, destičkové porézní As, A1 apod. a některé sférické prachy Sp 2, Sp 3, Sp 8.

Na našem trhu lze zakoupit (seřazeno podle rychlosti hoření):

Ba 10 - nejrychleji hořící Vectan prach určený pro některé pistolové náboje jako je 7,65 Browning, .32 SW Long.

As - destičkový, porézní, jednosložkový prach, trochu pomalejší než Ba 10. Byl vyvinut pro brokové náboje 12/70 se střelou 24-28 g, ale lze ho použít i v malokapacitních pistolových nábojích jako je 7,65 Browning.

A1 - destičkový, porézní, jednosložkový prach, byl vyvinut pro brokové náboje 12/70 se střelou 32-36 g, lze ho použít i pro řadu pistolových nábojů, např. .45ACP.

Ba 9 - válečkový, jednosložkový prach, velmi oblíbený, čistě hořící prach, který byl vyvinut pro 9mm Parabellum,, ale je použitelný i v dalších středně - kapacitních nábojích (např. .38 Special).

A0 - destičkový, porézní, jednosložkový prach, byl vyvinut pro brokové náboje 12/70 s těžkou střelou 36 a více gramů, je pomalejší než Ba 9. Lze ho použít pro brokové náboje 20/70 a některé pistolové náboje.

Sp 2 - dvousložkový, sférický prach, vyvinutý jako "doplněk" na pomyslném žebříčku rychlostí hoření, mezi rychle hořícím Sp8 a pomaleji hořícím Sp3. Byl v podstatě vyvinut na objednávku pro nové pistolové náboje jako jsou 10mm auto, .40Sw a pro IPSC střelbu zejména s náboji .38 Super Auto. Tento prach se stal rychle velmi oblíbeným především mezi IPSC střelci v celé Evropě. Prach je však vhodný i pro některé laborace nábojů .357Magnum a .44 Rem. Magnum.

Sp 3 - dvousložkový, sférický prach, určený zejména pro přebíjení "magnum" pistolových a revolverových nábojů jako jsou .357 Magnum a .44 Rem. Magnum, ale lze ho použít i rpo malo - kapacitních puškové náboje .22Hornet a .30 U.S. Vyhovuje i pro poněkud kuriózní náboj .50 AE používaný v pistoli Dezert Eagle. 

Prachy VECTAN pro kulovnice

 

Do této skupiny patří tzv. pomaleji hořící prachy, buď trubičkové pod označením Tubal nebo sférické Sp 7, 9, 10.

Na našem trhu lze zakoupit:

Tubal 2000 - trubičkový, jednosložkový prach, nejrychlejší z "Tubalů". Nejlepší výsledky dává v nábojích .222 a .223 Remington, lze ho použít i do střeliva s krátkou nábojnicí (6mm PPC) nebo v 7,62x39 mm.

Tubal 3000 - trubičkový, jednosložkový prach, velmi univerzální pro středně - kapacitní puškové náboje jako .308 Winchester, 7mm - 08 Remington, .30-30 Winchester aj.

Tubal 5000 - trubičkový, jednosložkový prach, je určený pro náboje typu 7x64 mm Brenneke, .30-06, .280 Rem. Apod., lze ho použít i pro středně - kapacitní náboje s těžkou střelou.

Tubal 7000 - trubičkový, jednosložkový prach, pomalu hořící prach určený pro některé Magnum náboje a náboje s těžkými střelami (.300 Winchester Magnum, .300 HH Magnum apod.). 

Doporučení pro použití prachu VECTAN
 


 

Calibres\VECTAN Ba6 SP3 SP7 SP9 SP10 Tu2000 Tu3000 Tu5000 Tu7000 Tu8000
SP12
SP13
 22 Hornet                      
 222 Remington                      
 223 Remington                      
 243 Winchester                      
 6,5 x 57                      
 6,5 x 68                      
 270 Winchester                      
 7 x 57 R                      
 7mm BR                      
 7mm Remington Mag                      
 7 x 64                      
 7mm 08 Remington                      
 280 Remington                      
 300 Savage                      
 308 Winchester                      
 30.30 Winchester                      
 300 Winchester Mag                      
 300 Weatherby                      
 300 HH                      
 8 x 57 JRS                      
 8 x 68 S                      
 35 Remington                      
 9,3 Mauser                      
 9,3 x 74 R                      
 357 Winchester                      
 375 HH Magnum                      
 444 Marlin                      
 45 - 70 GVT                      
 458 Winchester Mag                      
 .50 BMG